16 stycznia - 10:00

BEZPŁATNY WEBINAR

"Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez Lombardy"

  • Jakie nowe obowiązki mają przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową?
  • Obowiązki lombardów jako instytucji obowiązanych.
  • Jak lombardy powinny przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
  • Od kiedy lombardy muszą zacząć stosować się do zapisów ustawy AML?
  • Na co przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową muszą zwrócić szczególną uwagę, dostosowując się do nowych wymogów?

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych