29 lipca 10:00

BEZPŁATNY WEBINAR

"Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez Najemców i posredników nieruchomości"

  • Planowane zmiany w 2021 roku i ich skutki dla branży nieruchomości
  • Obowiązki najemców i pośredników nieruchomości jako instytucji obowiązanych.
  • Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
  • Jak najemca i pośrednik nieruchomości ma dokonywać oceny ryzyka w swojej kancelarii?
  • Procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych