8 maja -  14:00

BEZPŁATNY WEBINAR

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej oraz zbliżające się zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego.

  • Termin dokonania rocznego rozliczenia dla poszczególnych form opodatkowania.
  • Sposób rozliczenia – postępowanie z nadpłatą lub niedopłatą składek wynikającą z rocznego rozliczenia.
  • Dodatkowe tygodnie urlopu rodzicielskiego i zmieniona wysokość zasiłku macierzyńskiego.

DARIUSZ SUCHOROWSKI


Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.