9 stycznia 11:00

BEZPŁATNY WEBINAR

Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS

  • od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS
  • obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców (także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie).

DARIUSZ SUCHOROWSKI


Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.