Adriana Głuchowska

8 lutego - 14:00

Bezpłatny webinar

Standardy Ochrony Małoletnich - jak przygotować się do wdrożenia?
Ważne zmiany od 15 lutego 2024!

  • Czym są standardy ochrony dzieci?
  • Jakie placówki są objęte nowymi przepisami?
  • Jakie wymogi należy spełnić wdrażając standardy?