20 marca 2024 - 9:00 - 13:00

Pełne szkolenie: 

Bilans – podatkowe zamknięcie 2023 roku u podatników podatku dochodowego od osób prawnych

CO OTRZYMUJESZ?

 • Udział w szkoleniu na żywo 20 marca 
 • Dostęp do nagrania szkolenia

397zł 29zł

Partner wydarzenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

cel edukacyjny: pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy zamknięciu roku
efekty kształcenia z podziałem na :

 • wiedzę - nabycie wiedzy o zmianach podatkowych
 • umiejętności - nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych rocznych
 • kompetencje społeczne - uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej

1.Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej– problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
 • przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł – problemy z walutami wirtualnymi
 • zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,
 • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
 • przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in.
 • nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
 • rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
 • ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych

2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:

 • rozpoznanie i dokumentowanie poniesionych wydatków,
 • rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych – poziomy istotności
 • wskazanie na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
 • wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS w kosztach podatkowych (w tym zmiana od 2023 roku),
 • ograniczenia w kwalifikacji przy finansowaniu dłużnym i rajach podatkowych

WYSTĄPIENIE PARTNERA WYDARZENIA - RobotyzacjaBiura.pl

3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:

 • obowiązki dokumentacyjne dotyczące cen transakcyjnych
 • podatek od nieruchomości komercyjnych,
 • ulga na złe długi – zmiany od 1.1.2023
 • deklaracja roczna w CIT estońskim,
 • oświadczenia spółek nieruchomościowych
 • zgłaszanie schematów podatkowych w podatku CIT
 • oświadczenia przy stosowaniu zwolnień w podatku u źródła

4. Rozliczenie ulg podatkowych – najnowsze interpretacje

 • ulga na innowacyjnych pracowników,
 • ulga na prototyp
 • ulga na ekspansję,
 • ulga sponsoringowa - dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • ulga na robotyzację,

PROWADZĄCY

dr Małgorzata Rzeszutek


Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.