5 lipca 10:00

BEZPŁATNY WEBINAR

"Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez Księgowych i biura rachunkowe"

  • Obowiązki księgowych jako instytucji obowiązanych.
  • Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
  • Jak księgowy ma dokonywać oceny ryzyka w swojej kancelarii?
  • Procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych