17 luty 10:00

BEZPŁATNY WEBINAR

"Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez branżę auto Handlu"

  • Ważne zmiany w 2021 roku i ich skutki dla branży 
  • Obowiązki auto handlu jako instytucji obowiązanych.
  • Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
  • Jak dokonywać oceny ryzyka w swojej działalności?
  • Procedura wewnętrzna – potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.

Tomasz Gzela – prawnik, ekspert ds. AML, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji), jak i doradca oraz konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych